Friday, September 02, 2005
Ѕвездените датуми се унифициран футуристички календарски систем, користен од страна на Федерацијата со цел да им овозможи на планетите и базите кои се оддалечени меѓу себе многу светлосни години, како и на бродовите кои патуваат со натсветлосни брзини, да одржуваат врска со стандардизираното време и покрај локалните и непредвидени промени во брзината со која истото поминува. Системот на ѕвездено датирање е воведен некаде помеѓу 2161 и 2265 година. Овој систем се прилагодува за поместувања во релативното време кои се случуваат поради брзината на бродот и способноста за warp движење. Ѕвездените дати кои се внесуваат во логови, на пример, мораат да се пресметаат во однос на брзината на бродот, warp факторот, и положбата во Млечниот Пат, со цел да имаат смисла кога ќе се читаат отпосле. Тие се пресметуваат преку комплицирана серија од формули кои го земаат во предвид релативистичкиот ефект на временска дилатација, универзалното ширење на Вселената и ефектот кој гравитацијата го има врз времето и просторот. Токму поради тоа, системот за ѕвездено датирање мора да се апдејтува за да ги вклучи ширењето на просторот и некои други природни ефекти. Ѕвездените бродови го прават ова преку контактирање со најблискиот 'time beacon' на Ѕвездената Флота и ги прилагодуваат нивните внатрешни хронометри.

Заинтересираните за повеќе детали може да ги посетат следниве линкови:

http://www.solace.mh.se/~el302/startrek/star_trek_chronology.html
http://www.pjfarmer.com/woldnewton/Trek.pdf
http://starchive.cs.umanitoba.ca/?stardates/
 
автор: Dr. Philem0n @ 9/02/2005 11:59:00 AM |


2 Comments:


At 11:09 PM, September 05, 2005, Anonymous horor

Eve 1 komentar.

 

At 1:39 AM, September 08, 2005, Blogger Бобо Николов

horor, што ти е филмот со коментарите?