Friday, November 04, 2005
Фејзерите (Phaser - PHASed Energy Rectification) се примарното оружје на членовите на Федерацијата. Освен рачните фејзерски пиштоли и пушки, се среќаваат и како оружје со кое се оремени бродовите. Рачните фејзери можат да убијат или само да зашеметат. Последново е најчесто користено. Се работи за моќно оружје, особено оние фејзери кои се среќаваат кај бродовите. Можат да нанесат голема штета, па дури и да ги пробијат штитовите на другите бродови.

Има неколку видови на фејзери. Како основно, лично оружје на членовите на Федерацијата, најмногу се користени првите три вида на фејзери, односно рачните и фејзерските пушки. Фејзерските пушки освен зракот енергија што го исфрлаат, можат да пукаат и пулсирачки.Четвртата и петатта класа на фејзерско оружје се користи кај помалите летала, додека кај бродовите од Galaxy класата се користи 10-тиот вид на фејзери, којшто е многу моќен.

Значи, ова беше мал вовед за статијата што ќе следи наскоро. Таму ќе објасниме на кој начин работат фејзерите и колку нивоа на моќност имаат.

 
автор: Бојан Николов @ 11/04/2005 01:10:00 PM |


0 Comments: