Tuesday, November 22, 2005
Прародителите се најстарите свесни суштества од Алфа и Бета квандрантот и веројатно првата еволуирана хуманоидна раса. Пред околу 4.5 милијарди години, Прародителите одлучиле да ги посеат океаните на многу светови, вклучувајќи ја Земјата, Вулкан, Конос, Бејџор, Бетазед, Кардасија, Андор, Телар, Трил итн., со ДНК кодови кои ќе ја поттикнат еволуцијата на животот кон облици слични на нивниот. Обемот на 'посеани' планети веројатно се протега преку сите 4 квадранти од Млечниот Пат. Можно е дека повеќето од свесните хуманоидни раси кои се среќаваат во галаксијата имаат заеднички предок со оваа раса. Прародителите исто така посеале неколку различни планети со таква ДНК, која кога ќе се состави на посебен начин, ќе проектира запис со снимен поздрав на припадник од нивната раса кој ќе ја разоткрие нивната улога во еволуцијата на многу тековни раси. Овој поздрав е репродуциран во 2369. (TNG: "The Chase")

Прародителите се исто така одговорни за изработката на Чуварот од планетата Алтеа, неколку векови пред 2364. (TNG: "When the Bough Breaks")

Сличноста поради создавањето на ваков начин се чини дека овозможува дури и репродукција помеѓу припадници од раси кои меѓу себе се оддалечени со цели квадранти. Ова исто така (прикладно) се однесува и за сличностите кои се гледаат помеѓу нехуманоидните раси. Но, не треба да се заборави дека внатрешната физиологија дури и на најосновните делови од крвта сепак мое да биде сосем разновидна.
 
автор: Dr. Philem0n @ 11/22/2005 03:45:00 AM |


4 Comments:


At 2:14 PM, November 22, 2005, Blogger Zlatko

Ke se soglasite deka ,,facata" na ovoj praroditel nalikuva na onaa matamorfkata od dp9.

 

At 5:50 PM, November 22, 2005, Anonymous Damjan

Kje se soglasime.

 

At 9:57 PM, November 25, 2005, Blogger Karakash

This comment has been removed by a blog administrator.

 

At 4:46 PM, August 02, 2007, Blogger marsel_dude

Ама сите овие нели се исти ? Само се разликуваат што на некои јајцата им се на табаните, па најверојатно од таму дошла изреката "гази како на јајца да оди" ...